API tilbyder logo
Ambee

Ambee er en global plattform for klima- og miljødata.

API tilbyder logo
Avinor

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. APIet deres gir tilgang til datasett og sanntidsdata om luftfart i Norge.

API tilbyder logo
Beneficial Apps

Nyttige apper utviklet og driftet i Norge.

API tilbyder logo
Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester for mange av landets viktigste registre

API tilbyder logo
Elhub

Elhub samler inn data fra alle Norges strømmålere

API tilbyder logo
Elvia

Elvia er resultatet av to nettselskaper som har gått sammen for å gi enda mer positiv energi til strømnettet. De tilbyr data om strømnettet i Oslo, Innlandet og Viken.

API tilbyder logo
Kassalapp

API for Dagligvarepriser

API tilbyder logo
Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

API tilbyder logo
Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt (forkortet MET) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten.

API tilbyder logo
NILU

NILU er en uavhengig stiftelse som forsker på luftkvalitet, miljøgifter, atmosfærens sammensetning og klimaendringer.

API tilbyder logo
Norges Bank

Gjennom sitt API deler Norges Bank informasjon om den norske kronen, renter og valutakurser.

API tilbyder logo
Opplysningen 1881

Opplysningen 1881 er Norges største og mest brukte nummeropplysning.

API tilbyder logo
Oslo bysykkel

Oslo bysykkel er operatøren som eier, utvikler og driver bysykkeltjenesten i Oslo

API tilbyder logo
Proff AS

Proff® er en nyttetjeneste for det norske næringsliv. Vi leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

API tilbyder logo
Statens vegvesen

Statens vegvesen er et norsk forvaltningsorgan, uderlagt Samferdelsdepartementet, som arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge.

API tilbyder logo
Stavanger kommune åpne data (Opencom.no)

Opencom.no er Stavanger kommunes dedikerte plattform for å dele og publisere åpne data, og gir innbyggere og organisasjoner enkel tilgang til verdifulle data.

API tilbyder logo
Stortingets datatjeneste

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling.

API tilbyder logo
Strømpriser.no

Strompriser.no eksisterer for å gjøre det lettere for deg å ta smarte strømvalg.

Ta gjerne kontakt med oss på hei@tadata.no for en prat

Copyright © 2024 — Tadata AS, Organisasjonsnummer: 927 877 902