Hva er Tadata?

Tadata gjør datadeling sexy

Vi ser på data som en fornybar ressurs som bør gjenbrukes for å skape verdi utover sitt opprinnelige formål. Gjennom Tadata vil vi tilgjengeliggjøre ulike datakilder i et oversiktlig, søkbart og sammenliknbart format.

Vår ambisjon er å skape et rammeverk og insentiver for at bedrifter og institusjoner skal dele den dataen de sitter på og skape et bibliotek som andre kan låne fra og bygge videre på.

Tadata tar borejobben

Ideen bak Tadata er at data enkelt skal kunne deles og settes sammen på nye måter, få nytt liv og legge grunnlaget for ny ekspansiv verdiskaping. Man hører stadig at “data er den nye oljen”, Tadata tar borejobben.

Visjonen til Tadata er å skape en plattform hvor du enkelt kan finne, dele, kjøpe, selge og sammenlikne all data som finnes tilgjengelig i Norge. Vi ønsker å gjøre disse verdiene tilgjengelige for deg som ønsker å bruke dem. På denne måten ønsker vi legge grunnlaget for fremtidig norsk verdiskaping.

Tadata teamet
Jostein Hellerud, Tuva Ramsøe Bredesen og Audun Matre Meinich