Strømpriser.no logo

Hente strømpriser i dato-intervall

Med dette APIet kan du hente ut strømpriser for et gitt datointervall tilbake i tid

Input

Output

Eksempel spørring