Statens vegvesen logo

Parkeringsområde - ID

APIet returnerer informasjon om et spesifikt parkeringsområde gitt ved parkeringsområdets ID.

Input

Output

Eksempel spørring