Mattilsynet logo

Mattilsynet Smilefjes

Smilefjes APIet inneholder informasjon om tilsyn i restauranter og spisesteder, tilsvarende den informasjonen som på plakaten som henges opp hos spisestedene etter at de har hatt tilsyn. Det gis karakterer basert på fire forskjellige temaer og bestemmes et smilefjes i tråd med karakterene.

Input

Output

Eksempel spørring