Brønnøysundregistrene logo

Registeret for offentlig støtte

API som henter ut et utvalg offentlige støttetildelinger som samsvarer med oppgitte søkekriterier. Registeret for offentlig støtte tilbyr et REST-API for programmatisk uthenting av og søk i åpne data. Du kan velge hvilket format resultatet skal leveres på (JSON eller XML) ved å sette «Accept»- headeren i HTTP forespørselen.

Input

Output

Eksempel spørring