Elhub logo

Elhub entity data API

Gir informasjon om hvilket prisområde, nettområde og hvilken netteier et målepunkt har

Input

Output

Eksempel spørring