Beneficial Apps logo

Strømpriser

- Historiske data kan kun hentes tilbake til og med 1. september 2022. - Priser i JSON API-et er eks. moms. Husk også at NO4 (Nord-Norge) heller ikke betaler moms. - Morgendagens strømpris kommer tidligst kl 13 dagen før. - Vi henter strømprisen direkte fra entsoe.eu i EUR, og konverterer selv til NOK med kurspriser fra Norges Bank. Prisene kan derfor avvike noe fra offisielle priser du finner på Nord Pool, fordi de bruker en egen vekslingskurs, men grunnlaget og variasjonene er de samme.

Input

Output

Eksempel spørring