Avinor logo

Flyplassnavn

Tjenesten inneholder destinasjoner med kommersielle flyplasser som har hatt flyvninger til eller fra Avinors flyplasser siste 24 måneder, enten direkte eller indirekte. Enkelte mindre utenlandske flyplasser kan derfor mangle i tjenesten. Oppslag mot tjenesten gjøres med IATA-kode. Ved utelatt input-parameter hentes destinasjonsnavn for samtlige flyplasser. Spørringer mot tjenesten hyppigere enn hver 24. time bør ikke være nødvendig for å sikre oppdaterte data.

Input

Output

Eksempel spørring