Statens vegvesen logo

Parkeringsområde - ID og versjon

Henter informasjon om en versjon av et parkeringsområde med angitt id og versjonsnummer

Input

Output

Eksempel spørring