Statens vegvesen logo

Nasjonal Vegdatabank NVDB Les

Returnerer en liste med alle ressursene som ligger i APIet.

Input

Output

Eksempel spørring