Opplysningen 1881 logo

Geocoding - Address

Geocoding Address APIet fra 1881.no lar deg konvertere en adresse til geo-kordinater. Dette APIet krever en API-nøkkel for autentisering som bruker må registrere seg for å få.

Input

Output

Eksempel spørring