Opplysningen 1881 logo

Geocoding - Coordinate

Geocoding Coordinate APIet fra 1881.no lar bruker finne adressen til en geolokasjon gitt i breddegread og lengdegrad.

Input

Output

Eksempel spørring