Elvia logo

Nettleie

Nettleie API gir nettleie for privatkunder samt prisene på nettleien per time. Hensikten til APIet er å gjøre det mulig å bruke prisene på netteleien som en input i et smarthjem, og dermed gjøre det mulig å kontrollere strømforbruket best mulig

Input

Output

Eksempel spørring