Avinor logo

Flytider

Tjenesten gir deg tilgang til rutetabell for Avinors 45 lufthavner, samt kontinuerlig oppdatert trafikkstatus. For å sikre at du tilbyr dine sluttbrukere korrekte/oppdaterte flydata, bør du hente flytider hvert 3. minutt. Hyppigere spørringer enn dette er ikke nødvendig. Vi henstiller til alle som benytter data fra Avinor om å mellomlagre (cache) dataene i egen tjeneste, og ikke la klienten (sluttbruker) gå direkte mot vår tjeneste.

Input

Output

Eksempel spørring