Ambee logo

Skogbrann

Skogbrann APIet gir tilgang til satelittinformasjon for å monitorere spredningen og påvirkningen til skogbranner i et bestemt område.

Input

Output

Eksempel spørring