Stortingets datatjeneste logo

Regjeringssesjoner

Stortingets API for å hente en oversikt over alle regjeringssesjoner. Kan brukes for å hente mer data gjennom Stortingets andre APIer her. I tillegg til listen med sesjoner er inneværende sesjon med som innevaerende_sesjon. Det er mulig at en fremtidig sesjon kommer med i listen. Hver sesjon er definert med en identifikator (id på formatet fraår-tilår) samt fra (fradato) og til (tildato).

Input

Output

Eksempel spørring