Statens vegvesen logo

HC-registeret - Bevis gyldighet

Returnerer gyldigheten til et bevis, også for bevis registrert utenfor kommunen til avsender. Returnerer true/false i JSON-format.

Input

Output

Eksempel spørring