Avinor logo

Avinor Statustekster

APIet returnerer statusteksten knyttet til en bokstavkode. Parameteren code angir hvilken statuskode det ønskes å hente statustekst for. Alternativt hentes alle statustekster for samtlige statuskoder.

Input

Output

Eksempel spørring