Opplysningen 1881 logo

Trip Service

Med Trip Service APIet fra 1881 kan du regne ut kostnadene for bompasseringer for en gitt kjørerute til et gitt tidspunkt. APIet returnerer informasjon om bomstasjoner og priser for forskjellige typer kjøretøy. Metoden brukt i kallet er POST.

Input

Output