Geocoding - Address

Geocoding Address APIet lar deg konvertere en adresse til geo-koordinater.

Avinor Statustekster

Tjenesten gir deg statustekst for statuskodene som er knyttet mot en flight.

Regjering

Stortingets API for å hent en oversikt over alle medlemmer av den sittende regjering.

Opplysningen Search API - Lookup ID

Dette APIet lar deg søke etter kontaktinformasjon for en person ved hjelp av en id.

Bysykkel tilgjengelighet

Tilgjengelighet på bysykler og stasjoner

Stortingspartier

Stortingets API for å hente en oversikt over alle partier som er representert på Stortinget i en spe...

Weather - Nowcast

Værmelding i sanntid og for de neste to timene, i Norden.

Bysykkel systeminformasjon

Grunnleggende informasjon om Oslo Bysykkel sitt API.

Alle stortingspartier

Stortingets API for å hente en oversikt over alle partier som har vært representert på Stortinget.

Trip Service

Trip Service APIet lar deg beregne bompasseringskostnader for en gitt kjørerute til et gitt tidspunk...

Weather - Locationforecast

Værmelding for et gitt sted, ni dager frem i tid

Fylker

Stortingets API for å hente en oversikt over alle fylker i Norge.

Weather - Subjectiveforecast

Værmelding og kart for analyse laget av meterologen

Registeret for offentlig støtte

API som henter ut et utvalg offentlige støttetildelinger.

Flyplassnavn

APIet gir informasjon om hvilken destinasjon en flyplass tilhører.

Regjeringssesjoner

Stortingets API for å hente en oversikt over alle regjeringssesjoner.

Nettleie

Nettleie API gir nettleie for privatkunder samt prisene på nettleien per time.

Bysykkelstasjoner

Informasjon om alle bysykkelstasjoner i Oslo, med adresser og beskrivelse.

Weather - Textforecast

Værmeldingen i tekst for landområder og havet i Norge.

Flyselskap

APIet returnerer en liste over norske og internasjonale flyselskap.

Flytider

Tjenesten gir deg tilgang til rutetabell for Avinors 45 lufthavner, samt kontinuerlig oppdatert traf...

Geocoding - Coordinate

Geocoding Coordinate APIet lar deg konvertere et sett koordinater til en adresse.

Mattilsynet Smilefjes

Smilefjes APIet inneholder informasjon om tilsyn i restauranter og spisesteder.

Valutakurser

Norges Bank noterer ca. 40 valutakurser. Kursene publiseres ca. kl. 16.00.

Rollesøk

API som gir deg mulighet til å søke etter personer med offisielle roller i næringslivet.

Strømpriser

Bruk vårt helt åpne og gratis API for å hente dagens og morgendagens strømpriser. Fritt tilgjengelig...

Ta gjerne kontakt med oss på hei@tadata.no for en prat

Copyright © 2022 — Tadata AS, Organisasjonsnummer: 927 877 902